12. jaanuaril 2017 leidis aset esimene Tartumaa Tervisespordikeskuse detailplaneeringu ning keskkonna strateegilise hindamise koostamise koosolek. Planeering on esimeseks sammuks keskuse kujunemiseks rahvusvaheliseks laskespordikeskuseks ning harrastusspordikeskuseks.  


„Vastavalt Tartumaa Tervisespordikeskuse arengudokumendile, mis on kinnitatud nii keskuse investeerimisnõukojast kui ka sihtasutuse nõukogus peab keskus muutuma rahvusvaheliselt tuntuks laskespordi treening- ning võistluskeskuseks. Laskespordi kõrval on fookus nii Tartu Maratoni erinevate sündmuste paremate tingimuste loomiseks kui ka harrastussportlaste ning koolide liikumisprogrammide ja üldisele liikumisharrastusele suunatud laagrite läbiviimiseks.“ ütles SA Tehvandi Spordikeskuse juhatuse liige Kristjan Karis.

 Karise sõnul on tegevussuunad sellised, mis täiendavad sihtasutuse teiste keskuste poolt pakutavaid teenuseid võistlusspordist, treeningtegevuse ja harrastusspordini. Keskuse ainulaadne ajalugu, traditsioonid ning keskkond on see mille läbi saab jõudsamalt areneda laskespordi harrastus- ning saavutussport kogu Eestis.  

 Rõngu valla Detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise korraldus ja sihtasutuse poolt läbi viidud hankemenetlus koostaja leidmiseks kannavad endas kahte peamist suunda - olemasoleva keskuse ala ehitusõiguste määramine ning Tartu Maratoni raja viimasele 3,5 km. kunstlumesüsteemi ja rajavalgustuse tehnovõrkude paigaldamise tingimuste määramine.

 Detailplaneeringu koostajaks on hankemenetluse tulemusel Skepast & Puhkim OÜ, tellijaks Rõngu vald ning huvitatud osapooleks SA Tehvandi Spordikeskus. Riigihanke maksumuseks kujunes 17 500 eurot, millele lisandub käibemaks.

 Alates 2014 aastast kuulub Rõngu vallas asuv Tartumaa Tervisespordikeskus Sihtasutus Tehvandi Spordikeskuse struktuuri koos Kääriku Spordikeskuse ning Tehvandi Spordikeskustega Otepää vallas. Tuntud ka kui Elva Laskespordikeskus või Tartu Maratoni finišiala ühildati keskus sihtasutusega eesmärgil arendada välja moderne spordikeskus põhisuunitlusega laskespordile. Keskuse väljaarendamise esialgseks valmimistähtajaks on seatud 2025 aasta.

 Tartumaa Tervisespordikeskuse investeerimisnõukoda kutsuti kokku ühinemise aastal eesmärgiga nõustada spordikeskuse arendustegevusi. Nõukotta kuuluvad esindajad SA Tehvandi Spordikeskusest, Rõngu vallast, Elva linnast, Eesti Laskurliidust ning Klubist Tartu Maraton.