03.12.2019 allkirjastasid SA Tehvandi Spordikeskuse juhatuse liige Kristjan Karis ja Energia ja Ehitus OÜ juhatuse liige Kaido Kurvits Kääriku Spordikeskuse väljaehitamise viienda etapi projekteerimise- ja ehituse riigihanke lepingu.

Lepingu objektiks on Kääriku Spordikeskuses viie võistkonnamaja ehitus ja ning viimastega seotud teede-platside ja kommunikatsiooide rajamine Kääriku Spordikeskuses.Ehitustegevused keskuses kestavad peamiselt 2020 aasta jooksul, et 2020 aasta sügis-ja talvehooajaks oleks sportlastel ning sportlikel peredel ja sõpruskondadel kasutada uued majutushooned. Igasse hoonesse mahub majutuma 12 külastajat ning kasututajate kasutuses saab olema maja koos sauna ja puhkeruumiga, kuues eraldisesivas toas. Majad hakkavad paikneva vastvalminud Kääriku pallimängude hoone kõrval nõlva peal. Asukohast on mugav ligipääs nii liikumisradadele, Kekkose rajale ning pallimängude halli.

Alates 01.05.2012 haldab Tartu Ülikooli omandis olevat Kääriku Spordikeskust SA Tehvandi Spordikeskus eesmärgiga ehitada välja Eesti ja lähi-piirkonna sportlaste saavutusspordi ettevalmistuskeskus. Kääriku Spordikeskuse staadion oli üks esimesi valminud spordiobjekte ajaloolises keskuses kui 1960. aastal sai valmis staadion, mille rajad ja hüppepaik kaeti 1975. aastal tehiskatte sportaaniga.

Väljaehitamise eelnevate etappide jooksul alates 2013 aastast on keskuses valminud välispordiplatsid, sportlasmajutushoone, kunstmurukattega jalgpalliväljak, pallimängude hall ning keskuse tööks vajalikud garaažid, veetöötlusjaam ning reoveepuhastusjaam. Käesoleval hetkel käivad ehitustööd uuendatud kergejõustikustaadioni, heitealade väljaku, väliujula ja Greeni sauna valmimiseks 2020 aasta suvehooajaks.